REGLER 

1. Det er kun tilladt at fiske med fiskestang og kun én per fiskekort

2. Der kræves ikke statens lystfisketegn ved søen - kun vores fiskekort

3. Alle former for agn er tilladt, dog ikke rogn 

4. Der må ikke graves orm ved søen

5. Der må ikke renses fisk i/ved søen

6. Der må ikke forfodres med nogen former for agn

7. Du skal fjerne ALT affald når du er færdig med en plads - Der er opstillet flere affaldsbeholdere rundt om søen.

8. Det er tilladt at medbringe grill - Det er ikke tilladt at lave bål

9. Det er tilladt at nyde alkohol på området i begrænset mængder. Direkte fuldskab medfører bortvisning.

10. Åbningstiderne skal respekteres og overholdes. Det er ikke tilladt at opholde sig ved søen før/efter åbne-/lukketid

11. Ingen løse hunde

12. Al færdsel og fiskeri omkring søen er på eget ansvar

Ved brud på vores regler følger bortvisning og evt. politianmeldelse