REGLER 

1. Det er kun tilladt at fiske med fiskestang og kun én per fiskekort

2. Der kræves ikke statens lystfisketegn ved søen - kun vores fiskekort

3. Alle former for agn er tilladt, dog ikke rogn 

4. Der må ikke graves orm ved søen

5. Der må ikke renses fisk i/ved søen

6. Der må ikke forfodres med nogen former for agn

7. Du skal fjerne ALT affald når du er færdig med en plads - Der er opstillet flere affaldsbeholdere rundt om søen.

8. Det er tilladt at medbringe grill - Det er ikke tilladt at lave bål

9. Det er tilladt at nyde alkohol på området i begrænset mængder. Direkte fuldskab medfører bortvisning.

10. Åbningstiderne skal respekteres og overholdes. Det er ikke tilladt at opholde sig ved søen før/efter åbne-/lukketid

11. Ingen løse hunde

12. Færdsel ved søen uden fiskekort er ikke tilladt - Dog er det tilladt at have en ledsager med når du har købt fiskekort

13. Al færdsel og fiskeri omkring søen er på eget ansvar

Ved brud på vores regler følger bortvisning og evt. politianmeldelse